Welkom bij Logo Active Praktijk voor Logopedie

In mijn praktijk kunnen alle mogelijke problemen op het gebied van spraak, taal, stem, adem, mondmotoriek, slikken, gehoor, sensorische informatieverwerking, en dyslexie behandeld worden.

Er wordt gestart met een intakegesprek, waarbij de hulpvraag in kaart wordt gebracht. Vervolgens wordt er een keuze gemaakt welke vragenlijsten, onderzoeken en testen worden afgenomen, afhankelijk van de hulpvraag van u en/of uw kind.
Naar aanleiding van de gegevens hiervan wordt bepaald of behandeling nodig is en wordt er samen met u bekeken welke behandelmethode het best past bij u of uw kind. Deze methode kan uiteraard op elk moment worden aangepast.

Een belangrijke voorwaarde om u of uw kind te kunnen begeleiden is uiteraard een persoonlijke klik!

Ik ben lid van de Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en sta ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Is ben geregistreerd en voldoe aan de criteria van de NVLF voor Preverbale Logopedie en Dyslexie. Daarnaast ben ik Kwaliteitskringbegeleider van de Kwaliteitskring Dyslexiewijs en maak ik deel uit van ‘Fontein’ Interdisciplinaire Kinderzorg. Sinds 12-07-2015 ben ik na controle door bureau Veritas gecertificeerd volgens de norm NEN-NE-15224 Zorg en Welzijn, conform Kwaliteitsmanagementsystemen gebaseerd op de EN ISO 9001 voor de zorg.

NEN 15224_KL