Welkom bij Logo Active Praktijk voor Logopedie

In mijn praktijk kunnen alle mogelijke problemen op het gebied van spraak, taal, stem, adem, mondmotoriek, slikken, gehoor, sensorische informatieverwerking, en dyslexie behandeld worden.

Er wordt gestart met een intakegesprek, waarbij de hulpvraag in kaart wordt gebracht. Vervolgens wordt er een keuze gemaakt welke vragenlijsten, onderzoeken en testen worden afgenomen, afhankelijk van de hulpvraag van u en/of uw kind.
Naar aanleiding van de gegevens hiervan wordt bepaald of behandeling nodig is en wordt er samen met u bekeken welke behandelmethode het best past bij u of uw kind. Deze methode kan uiteraard op elk moment worden aangepast.

Een belangrijke voorwaarde om u of uw kind te kunnen begeleiden is uiteraard een persoonlijke klik!

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en sta ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici.  Ik maak deel uit van ‘Fontein’ Interdisciplinaire Kinderzorg. Van 12-07-2015 t/m 12-07-2018 was ik na controle door bureau Veritas gecertificeerd volgens de norm NEN-NE-15224 Zorg en Welzijn, conform Kwaliteitsmanagementsystemen gebaseerd op de EN ISO 9001 voor de zorg. Uiteraard werk ik nog steeds volgens deze richtlijnen, maar heb er niet meer voor gekozen dit jaarlijks te laten toetsen.