Links

Samenwerkingsverbanden :

NVLF brochures :

Spraak en mondfuncties :

Gebarentaal :

  • Baby- en kindergebaren, communiceren met je kind , als praten nog niet lukt www.babygebaar.nl

Stem :

Overig:

Ouderverenigingen:

  • www.fvo.nl (federatie van ouder verenigingen)
  • www.balansdigitaal.nl (Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS. Balans informeert, behartigt belangen en realiseert lotgenotencontact.)
  • www.nvvs.nl (Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden en de FOSS (Nederlandse federatie van ouders van slechthorende kinderen en van kinderen met spraak-taal moeilijkheden.)

Autisme en aan autisme verwante stoornissen:

  • go.to/pdd-nos
    Op deze website vindt u uitgebreide informatie over de verschillende aspecten van het leven met kind met een aan autisme verwante stoornis.

Startpagina’s: