TARIEVEN volgens NZA: Maximumtarief
Anamnese en onderzoek na verwijzing: € 81,06
Reguliere individuele zitting: € 40,53
Inclusief uittoeslag € 63,52
Specifieke individuele zitting preverbale logopedie € 81,06
Inclusief uittoeslag € 104,05
Eénmalig logopedisch onderzoek: € 81,06
Inclusief uittoeslag € 104,05
Telefonische zitting € 20,72
Groepsbehandeling per patiënt (per uur):
2 personen € 60,80
3 personen € 40,53
4 personen € 30,40
5 tot 10 personen € 17,37
Overleg met derden € 81,06
Inclusief uittoeslag € 104,05
Verslaglegging aan derden € 81,06
Screening bij directe toegang € 20,72

Dit overzicht van de tarieven is gebaseerd op de maximumtarieven, vastgesteld door Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). De meeste verzekeraars vergoeden ongeveer 70 % van de maximumtarieven.
Op onze tarieven is geen BTW van toepassing.

Per niet nagekomen afspraak kan het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht worden.